Skip to content

Gizlilik ve Şartlar

https://dark.netflix.io’a (“Deneyim”) Hoş Geldiniz! Bu Gizlilik ve Şartlar belgesi (“Şartlar”) bu Deneyim için gizlilik uygulamalarımızı ve şartlarımızı açıklamaktadır.

Bu Deneyim ile etkileşimde bulunmak için en az 18 yaşında olmanız gerekir. Deneyim, içeriği ve hizmetleri (“Deneyimler”) yalnızca eğlence amaçları içindir. Bu Deneyim, size Netflix Inc (Birleşik Devletler sakinleri için) ve Netflix International B.V. (tüm diğer kişiler için) tarafından sunulmaktadır. Gizlilik uygulamalarımız, bu Deneyim veya bu Şartlar hakkında sorularınız için lütfen experience@netflix.com adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçin. Bizim ile iletişim kurmanız halinde lütfen Deneyim adını ekleyin.

Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

Bu Deneyim, kayıt yaptırmayı gerektirmez.

Bizim ile etkileşimde bulunduğunuz zaman otomatik şekilde bazı bilgiler toplanabilir. Bilgi örnekleri arasında şunlar vardır: bilgisayar işletim sistemi türü, cihaz ve yazılım özellikleri (tür ve yapılandırma gibi), gönderen URL’ler, IP adresi (bize genel yerinizi belirtebilir), sayfa görüntülemeleri veya faaliyetler ile iletişimler hakkında istatistikler ve tarayıcı ve standart web sunucusu günlük bilgileri. Bu bilgiler çerezler, piksel etiketleri ve web işaretçileri gibi teknolojiler kullanılarak toplanır. Bu bilgileri Deneyiminizin performansını ele almak üzere araştırma ve analiz yapmak ve kendi kullanımımız için toplu duruma getirilmiş veya kimlikten arındırılmış raporlar hazırlamak gibi iç faaliyetleri desteklemek için kullanırız.

Bu Deneyim, Deneyimimizin performansını desteklemek ve tercih edilen dil gibi yapmış olduğunuz seçimleri hatırlamak amacı ile çerezler kullanabilir. Bilgisayarınızın veya başka cihazlarınızın çerezleri kabul veya reddetmesini denetim altında tutmak için tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi seçmeniz halinde bu Deneyimin bazı etkileşimli özelliklerini veya onun bazı Deneyimlerini kullanamayabilirsiniz. Çerezleri tarayıcınızdan silebilirsiniz; ancak bu durum, bu çerezler tarafından yönetilen tüm ayarların veya tercihlerin de silineceği ve bunları tekrar oluşturmanız gerekebileceği anlamına gelir. Mobil cihazınıza bağlı olarak, izleme teknolojilerini ayarlar vasıtası ile kontrol altına almanız olanaklı olmayabilir. Gönderdiğimiz epostalar epostayı alıp almadığınızı veya onu açıp açmadığınızı ve epostadaki bağlantılardan herhangi birisine tıklayıp tıklamadığınızı bize haber veren bir web işaretçisi veya benzer teknolojiler içerebilir.

Bu Deneyim, Google tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanabilir. Google Analytics, Deneyim ile ilgili olarak analiz ve istatistik verileri toplamamıza yardım eder. Google, Deneyimin kullanımını analiz etmek, Deneyim faaliyetleri hakkında raporlar oluşturmak ve Deneyim ve internet kullanımı ile ilgili olarak bize başka hizmetler sağlamak için bu bilgileri bizim adımıza işler. Google Analytics’in gizlilik uygulamaları hakkında sorularınız veya endişeleriniz var ise onun gizlilik politikasını https://policies.google.com/privacy?hl=en adresinde inceleyebilirsiniz.

Deneyim size, akıllı cihazınızdaki istemcileri ve uygulamaları kullanarak eposta, sosyal veya başka paylaşım uygulamaları vasıtası ile bilgi paylaşma seçeneği sağlayabilir. Sosyal eklentiler (Facebook, Twitter, Instagram ve Pinterest tarafından sağlananlar dahil) bu platformlarda bilgi paylaşmanıza olanak verir. Sosyal eklentiler ve sosyal uygulamalar sosyal ağların kendileri tarafından çalıştırılır ve onların kendi kullanma Şartlarına ve gizlilik politikalarına tabidir.

Bilgilerin Açıklanması

Bilgilerinizi aşağıda açıklandığı gibi bazı amaçlar ile üçüncü taraflara açıklayabiliriz:

  • Netflix şirketler ailesi: Veri işleme ve depolama, müşteri desteği sağlama, içerik geliştirme amaçları ile ve bu belgenin Bilgilerin Kullanılması Bölümünde açıklanan başka amaçlar için bilgilerinizi Netflix şirketler ailesi arasında (https://help.netflix.com/support/2101) gereken şekilde paylaşabiliriz.
  • Bizim adımıza hizmetler sağlaması veya bu Deneyimi size sağlamamıza yardımcı olması için başka şirketler, temsilciler veya yükleniciler (“Hizmet Tedarikçileri”) kullanabiliriz. Örneğin altyapı ve BT hizmetleri (Deneyimin barındırılması gibi) sağlamak için Hizmet Tedarikçilerini kullanabiliriz. Aşağıdaki güvenlik konularına tabi olmak üzere, Hizmet Tedarikçilerinin kendi hizmetlerini sağlamaları ile ilişkili olması dışında bilgileri kullanmasına yetki vermeyiz. Biz veya Hizmet Tedarikçilerimiz, söz konusu açıklamanın (a) geçerli herhangi bir yasanın, yönetmeliğin, yasal sürecin veya hükümet isteğinin gereğini yapmak, (b) bu Şartları ve bunların potansiyel ihlallerinin soruşturmasını yürürlüğe koymak, (c) yasa dışı veya potansiyel şekilde yasa dışı olan faaliyetleri, güvenlik sorunlarını veya teknik sorunları belirlemek, önlemek veya başka bir şekilde ele almak veya (d) Netflix’in, içerik ortaklarımızın, kullanıcıların veya kamunun haklarına, mallarına veya güvenliğine zarar gelmesini önlemek için gerekli olduğuna makul şekilde inandığımız zaman biz ve onlar yasa tarafından gerekli tutulan veya izin verilen şekilde bilgileri açıklayabilir ve başka bir şekilde kullanabilir.

Bilgilerinizi kayıp, çalınma ve yetkisiz erişim, kullanım ve değiştirilme karşısında korumak için makul idari, mantıksal, fiziksel ve yönetimsel önlemler kullanıyoruz. Bu Şartlarda açıklanan amaçların yerine getirilmesi dahil olmak üzere, geçerli yasalar ve yönetmelikler tarafından gerekli tutulan veya izin verilen şekilde bilgileri elde tutabiliriz.

Bilgi paylaşma süreci içinde Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere ve kapsamlı veri koruma yasaları bulunan başka bölgelere kişisel bilgi aktarmamız durumunda bilgilerin bu Şartlara uygun olarak ve veri koruma hakkındaki geçerli yasaların izin verdiği şekilde aktarılmasını sağlayacağız.

EEA [Avrupa Ekonomik Alanı] sakinleri için: Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir veri koruma makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Avrupa Birliği içindeki esas kuruluşumuz Hollanda’da bulunmaktadır.

Deneyimin Kullanım Amacı

Bu Deneyim ve ilgili tüm içerik veya faaliyetler yalnızca sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımınız içindir. Deneyimi kullanımınız sırasında Deneyim içeriğine ve faaliyetlerine erişim için size sınırlı, münhasır olmayan, aktarılamaz bir lisans veririz. Yukarıda belirtilen sınırlı lisans dışında size hiç bir hak, mülkiyet veya menfaat aktarılmayacaktır. Deneyimi herkese açık gösteriler için kullanmamayı kabul ediyorsunuz. İnternet erişimi bedellerinin hepsinden sorumlusunuz.

Netflix’ten veya lisans verenlerinden açık yazılı izin almadan Deneyimde bulunan veya ondan veya onun vasıtası ile elde edilen içeriği ve bilgileri arşivlememeyi, indirmemeyi (kişisel kullanım için gerekli olan şekilde ön belleğe alma vasıtası ile hariç olmak üzere), çoğaltmamayı, başkalarına dağıtmamayı, değiştirmemeyi, teşhir etmemeyi, uygulamamayı, yayınlamamayı, lisans vermemeyi, bunlardan türev çalışmalar oluşturmamayı, satışa sunmamayı veya kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca şunları yapmamayı da kabul ediyorsunuz: Deneyim içindeki içerik koruyucuların herhangi birisini atlatmak, kaldırmak, değiştirmek, aktif olmaktan çıkarmak, bozmak veya engellemek; Deneyime erişmek için herhangi bir robot, örümcek, sıyırıcı, veya daha başka otomatik araçlar kullanmak; Deneyim vasıtası ile erişilebilen herhangi bir yazılımı veya başka ürünleri veya süreçleri kaynak koda dönüştürmek, tersine mühendisliğini yapmak veya kaynak kodunu oluşturmak; Deneyimin içeriğine herhangi bir kod veya ürün sokmak veya bunu manipüle etmek; veya herhangi bir veri madenciliği, veri toplama veya çıkarma yöntemi kullanmak. Herhangi bir yazılım virüsü veya başka bir bilgisayar kodu, dosyayı veya programı dahil olmak üzere Deneyim ile ilişkili olan herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya telekomünikasyon donanımının işlevlerini kesintiye uğratmak, imha etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış hiçbir materyal yüklememeyi, yayınlamamayı, eposta ile göndermemeyi veya başka bir şekilde göndermemeyi veya iletmemeyi kabul ediyorsunuz.

AŞAĞIDAKİ PARAGRAF EEA’DA UYGULANMAZ. NE NETFLIX NE BAĞLI KURULUŞLARI NE TEMSİLCİLERİNİN HERHANGİ BİRİSİ VE NE DE DENEYİMİN OLUŞTURULMASINA, ÜRETİLMESİNE VEYA SAĞLANMASINA KATILAN BİR BAŞKA ÜÇÜNCÜ TARAF, SÖZ KONUSU ZARARLAR VEYA KAYIPLAR HAKKINDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSALAR BİLE, GEÇERLİ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, DENEYİME ERİŞMENİZ VEYA ONU KULLANMANIZ YÜZÜNDEN ORTAYA ÇIKMAK VEYA İLİŞKİLİ OLMAK ÜZERE HİÇBİR DOĞRUDAN, ARIZİ, SONUÇ ŞEKLİNDEKİ, DOLAYLI VEYA CEZAİ ZARAR VEYA KAYIPTAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

Deneyim üzerinde sağlanan tüm içerik dahil olmak üzere Deneyim telif hakkı, ticari sır veya daha başka fikri mülkiyet yasaları ve antlaşmaları tarafından korunmaktadır. Netflix, Netflix, Inc.’nin tescilli bir ticari markasıdır. Eserinizin bir telif hakkı ihlali oluşturan şekilde çoğaltıldığına veya dağıtıldığına inandığınız takdirde veya Deneyim vasıtası ile herhangi bir ihlal edici materyal mevcut olduğunun farkında olmanız halinde lütfen Telif Hakkı İhlal İddiaları formu (www.netflix.com/copyrights) doldurarak bize bildirin.

Deneyimi kullanmakla, ziyaret etmekle veya taramakla bu Şartları kabul eder ve onlar ile mutabık kalırsınız. Bu Şartları ve/veya bu Şartlarda yapılan herhangi bir güncellemeyi kabul etmemeniz durumunda bu Deneyimi lütfen kullanmayın.