Skip to content

Confidențialitate și condiții generale

Bun venit la https://dark.netflix.io/ („Experiența”)! Prezentul document cu privire la Confidențialitate și condiții generale („Condițiile generale”) explică practicile noastre în privința confidențialității și condițiile generale, aplicabile acestei Experiențe.

Trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani pentru a interacționa cu această Experiență. Experiența, conținutul și serviciile sale („Experiențele”) au exclusiv un scop de divertisment. Această Experiență vă este prezentată de Netflix Inc (pentru rezidenții din Statele Unite) și Netflix International B.V. (pentru toate celelalte persoane). Pentru întrebări referitoare la practicile noastre de confidențialitate, această Experiență sau aceste Condiții generale, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la experience@netflix.com. Dacă ne contactați, vă rugăm să includeți denumirea Experienței.

Colectarea și utilizarea informațiilor

Această Experiență nu necesită înregistrare.

Atunci când interacționați cu noi, anumite informații pot fi colectate în mod automat. Exemple de astfel de informații sunt: tipul sistemului de operare al computerului, caracteristicile dispozitivului și ale programelor software (precum tipul și configurația), URL-urile de recomandare, adresa IP (care ne poate indica localizarea dvs. generală), statistici privind paginile vizualizate sau interacțiunile cu activitățile, precum și informații de jurnalizare privind browserul și serverul web. Aceste informații sunt colectate folosindu-se tehnologii precum module cookie, pixeli invizibili și semnalizatoare web. Folosim aceste informații în sprijinul operațiunilor noastre interne, spre exemplu, pentru a derula cercetări și analize în scopul optimizării performanței Experienței noastre, precum și pentru a genera rapoarte agregate, care să nu permită identificarea personală, pe care le vom utiliza.

Această Experiență poate utiliza module cookie pentru a asigura performanța Experienței noastre și pentru a reține alegerile pe care le-ați făcut, spre exemplu cele privitoare la limba preferată. Vă puteți modifica setările browserului, pentru a controla dacă computerul dvs. sau un alt dispozitiv acceptă sau refuză modulele cookie. Dacă alegeți să refuzați modulele cookie, este posibil să nu puteți utiliza anumite funcționalități interactive ale aceste Experiențe sau ale unora dintre Experiențele sale. Puteți șterge modulele cookie din browser; totuși, aceasta înseamnă că orice setări sau preferințe administrate de aceste module cookie vor fi șterse, la rândul lor, și va fi necesar să le configurați din nou. În funcție de dispozitivul dvs. mobil, este posibil să nu puteți controla tehnologiile de urmărire din setări. E-mailurile pe care le trimitem pot include un semnalizator web sau o tehnologie similară, care ne informează dacă ați primit sau ați deschis e-mailul și dacă ați efectuat clic pe una dintre legăturile din e-mail.

Această experiență poate utiliza Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google. Google Analytics ne ajută să colectăm date analitice și statistice în legătură cu Experiența. Google prelucrează în numele nostru aceste informații, pentru a analiza utilizarea Experienței, pentru a crea rapoarte privind activitățile aferente Experienței și a ne pune la dispoziție alte servicii privitoare la Experiență și la utilizarea internetului. Dacă aveți întrebări sau preocupări privitoare la practicile de confidențialitate ale Google Analytics, puteți consulta politica de confidențialitate Google Analytics la adresa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Experiența vă poate oferi opțiunea de a partaja informații prin e-mail, prin aplicații de socializare sau alte aplicații de partajare, folosind clienții și aplicațiile de pe dispozitivul dvs. Plugin-urile de rețele de socializare (inclusiv cele oferite de Facebook, Twitter, Instagram și Pinterest) vă permit să partajați informații pe aceste platforme. Plugin-urile de rețele de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate de rețelele de socializare respective și sunt supuse condițiilor lor de utilizare și politicilor lor de confidențialitate.

Divulgarea informațiilor

Putem divulga informațiile dvs. în anumite scopuri, către părți terțe, astfel cum se descrie mai jos:

  • Către familia de companii Netflix: Este posibil să partajăm informațiile dvs. cu familia de companii Netflix (https://help.netflix.com/support/2101), după cum va fi necesar în scopuri de prelucrare și stocare a datelor, pentru oferirea serviciilor de asistență pentru clienți, pentru dezvoltarea de conținut și în alte scopuri descrise în secțiunea Utilizarea informațiilor din prezentul document.
  • Este posibil să apelăm la alte societăți, agenți sau contractanți („Furnizori de servicii”) pentru a presta servicii în numele nostru sau pentru a ne ajuta să vă punem la dispoziție această Experiență. De exemplu, putem utiliza Furnizori de Servicii pentru a pune la dispoziție infrastructura și serviciile IT (precum găzduirea Experienței). Nu autorizăm Furnizorii de Servicii să utilizeze informații decât în legătură cu prestarea serviciilor lor, în conformitate cu următoarele aspecte privitoare la siguranță. Noi și Furnizorii noștri de Servicii putem divulga și utiliza în alte moduri informații, dacă noi sau ei considerăm în mod rezonabil că respectiva divulgare este necesară pentru (a) îndeplinirea legislației aplicabile, a reglementărilor și a procedurilor juridice sau pentru a da curs solicitărilor autorităților guvernamentale, (b) pentru punerea în aplicare a prezentelor Condiții generale, inclusiv investigarea potențialelor încălcări ale acestora, (c) pentru detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a activităților ilegale sau potențial ilegale, a problemelor de securitate sau a problemelor tehnice sau (d) pentru protejarea împotriva încălcării drepturilor, a proprietății sau a siguranței Netflix, a partenerilor noștri furnizori de conținut, a utilizatorilor sau a publicului, astfel cum se prevede sau se permite prin lege.

Aplicăm măsuri administrative, logice, fizice și manageriale rezonabile pentru a proteja informațiile dvs. împotriva pierderii, furtului și a accesului, utilizării și modificării neautorizate. Putem păstra informațiile, astfel cum se prevede sau se permite prin legile și reglementările aplicabile, inclusiv pentru a aduce la îndeplinire scopurile descrise în aceste Condiții generale.

Dacă, în decursul partajării informațiilor, transferăm informații cu caracter personal către state din afara Spațiului Economic European și alte regiuni care dispun de o legislație amplă privind protecția datelor, ne vom asigura că informațiile sunt transferate în conformitate cu prezentele Condiții generale și astfel cum este permis de legile aplicabile privind protecția datelor.

Pentru rezidenții din SEE: Aveți dreptul de a înainta o plângere la o autoritate pentru protecția datelor, cu privire la colectarea și utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal. Sediul nostru principal din Uniunea Europeană este situat în Țările de Jos.

Utilizarea preconizată a Experienței

Prezenta Experiență și orice conținut sau activități conexe sunt destinate utilizării dvs. personale, necomerciale. În timpul utilizării de către dvs. a Experienței, vă acordăm o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă pentru a accesa conținutul și activitățile aferente Experienței. Cu excepția licenței limitate menționate mai sus, nu vi se va transfera niciun drept titlu de proprietate sau interes. Sunteți de acord să nu utilizați Experiența în scopul executării în public. Sunteți responsabil pentru toate taxele aferente accesului la internet.

Sunteți de acord să nu arhivați, să nu descărcați (decât prin operațiuni de memorare în cache, necesare utilizării personale), să nu reproduceți, să nu distribuiți, să nu modificați, să nu afișați, să nu executați în public, să nu publicați, să nu licențiați, să nu creați lucrări derivate, să nu oferiți spre vânzare și să nu utilizați conținutul și informațiile incluse sau obținute în virtutea Experienței, fără permisiunea expresă în formă scrisă acordată de Netflix și licențiatorii săi. Sunteți de acord: să nu eludați, să nu îndepărtați, să nu modificați, să nu dezactivați, să nu degradați și să nu contracarați elementele de protecție a conținutului existente în cadrul Experienței; să nu utilizați roboți, programe spider sau de colectare de date de pe internet, și nici alte modalități automate, pentru a accesa Experiența; să nu decompilați, să nu efectuați operațiuni de inginerie inversă și să nu dezasamblați orice software sau alte produse ori procese accesibile prin intermediul Experienței; să nu inserați niciun cod sau produs și să nu manipulați conținutul Experienței în niciun mod; și să nu utilizați nicio metodă de extragere sau colectare de date. De asemenea, sunteți de acord să nu încărcați, să nu postați, să nu trimiteți prin e-mail și să nu trimiteți sau să transmiteți în niciun alt mod materiale concepute pentru a întrerupe, a distruge sau a limita funcționalitatea oricăror componente hardware sau software sau a oricăror echipamente de telecomunicații asociate Experienței, ceea ce include viruși software sau alte coduri, fișiere sau programe computerizate.

URMĂTORUL PARAGRAF NU SE APLICĂ ÎN SEE. NICI NETFLIX, NICI AFILIAȚII SĂI, NICI AGENȚIILE ȘI NICI ALTE PĂRȚI IMPLICATE ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU PUNEREA LA DISPOZIȚIE A EXPERIENȚEI, NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI SAU DAUNE DIRECTE, ACCIDENTALE, DE CONSECINȚĂ, INDIRECTE, REZULTATE DIN SAU LEGATE DE ACCESAREA SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A EXPERIENȚEI, CHIAR DACĂ AU FOST INFORMATE ÎN AVANS CU PRIVIRE LA RESPECTIVELE DAUNE SAU PIERDERI, ÎN MĂSURA PERMISĂ PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

Experiența, inclusiv orice conținut pus la dispoziție prin intermediul Experienței, este protejată prin dreptul de autor, prin secretul comercial sau prin alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. Netflix este marcă comercială înregistrată aparținând Netflix, Inc. Dacă considerați că lucrările dvs. au fost reproduse sau distribuite într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor sau dacă aveți cunoștință de orice material disponibil prin intermediul Experienței, care încalcă aceste drepturi, vă rugăm să ne înștiințați completând Formularul privind încălcarea drepturilor de autor (www.netflix.com/copyrights).

Prin utilizarea, vizitarea sau navigarea în cadrul Experienței, acceptați și sunteți de acord cu prezentele Condiții generale. Dacă nu acceptați prezentele Condiții generale și/sau orice actualizări aduse acestora, vă rugăm să nu utilizați această Experiență.