Skip to content
CO

Martwe zwierzęta

W listopadzie 1986 roku jeden z farmerów w Winden znajduje martwe stado owiec. Autopsja wykazuje, że przyczyną śmierci całego stada był nagły atak serca. Każda owca padła dokładnie w tym samym momencie. Wszystkie miały rozerwane bębenki w uszach. Policjant Egon Tiedemann prowadzi dochodzenie. Czy to robota satanistów?

Z nieba spadają również martwe ptaki. Charlotte Doppler zbiera padłe zwierzęta i sporządza ich rysunki. Kiedy 33 lata później martwe ptaki pojawiają się ponownie, czuje, że coś właśnie zatoczyło koło. W 1953 roku również młody Helge Doppler zbiera martwe ptaki.

2019, 1986, 1953: wszystkie przypadki śmierci wydają się być powiązane z przejściem w jaskiniach Winden i trwającym 33 lata cyklem lunarnym i solarnym. Ale dlaczego również ciała zaginionych dzieci mają rozerwane bębenki w uszach?

Spoiler alert
Spoiler

Sezon 2 : Odcinek 8

Maraton śmierci trwa

W czerwcu 2020 roku, krótko przed wybuchem w Winden, martwe ptaki znowu zaczynają spadać z nieba. Przyczyna ich zgonu tkwi pod ziemią. Jonas Kahnwald ponownie otworzył przejście.